Výsledky Slovenského pohára v leteckej navigácii (rally ) pre rok 2012

8115

Minulý rok sme sme v rámci Slovenského rally  lietania po prvý krát vyhodnotili aj Slovenský pohár . Výsledky , postup hodnotenia a vzorce výpočtu prikladám do prílohy k tomuto článku .

 

 

 

Poradie SP 2012

Postup hodnotenia SP 2012

 

Základné pravidlá hodnotenia Súťaže slovenského pohára v rally ( pravidla hodnotenia ) :

Do súťaží SP v rally  sú zaradené všetky podujatia organizované pod záštitou SNA a schválené KML SNA .

Hodnotenie SP vychádza z nasledovných pravidiel :

1.1   Najlepší určuje kvalitu súťaže a získava v hodnotení plný počet možných bodov za jednu súťaž (1000)  .
1.2   Ostatné posádky dostavajú bodové hodnoty podľa vzorcu pre výpočet hodnotenia. ( najlepší výsledok posádky A *1000 / výsledok posádky B )
1.3   Každej z posádok sa po ukončení ročníka SP odráta jedno najhoršie hodnotenie v SP .
1.4   Nositeľ bodovej hodnoty je pilot .
1.5   V prípade zmeny zloženia posádky , funkcie počas jedného ročníka SP sa hodnotia posádky každá samostatne a do hodnotenia sa počíta lepší výsledok .
1.6   Súťažiaci musí byť členom SNA.

 

Nechajte komentár!